E-Haciz Nedir, Nasıl Kaldırılır?

maxiforum

Elektronik haciz ya da kısaltılmış hali ile e-haciz, devlete olan borçlar nedeniyle uygulanan haciz türüne verilen addır. Türkiye’de genellikle elektronik haciz işlemi, vergi borcu nedeniyle maaşlara uygulanır. Ancak ödemenin boyutuna göre araç gibi menkul ya da ev gibi gayrimenkullere de e-haciz işlemi uygulanabilir.

E-Haciz Nedir?

e haciz nasil kaldirilir

E-haciz, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 55. maddesine göre uygulanır. Madde içeriğinde bulunan “Amme alacağını vadesinde ödemeyenlere, 15 gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu bir ‘ödeme emri’ ile tebliğ olunur.” şeklindeki ibareye göre 15 gün içerisinde ödeme yapılması gerekir. Eğer ödeme yapılmazsa ödeme emri kesinleşir ve icra takibi başlatılır.

Vergi Dairesi Otomasyon Programı (VEDOP) üzerinden borçluların kişisel bilgileri, bağlı bulundukları vergi dairesi’e aktarılır. Alınan bilgiler yine elektronik ortamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) iletilir. GİB, bankaları bilgilendirir ve hesaplara bir süre sonra elektronik haciz uygulanır. E-haciz uygulanabilecek olan bazı borçlar şunlardır:

  • Trafik cezası
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)
  • MTV
  • Haksız mal işgali
  • Mahkeme cezaları
  • Yargılama giderleri
  • İdari para cezaları

E-Haciz Borcu Taksitlendirilebilir mi?

E-haciz işlemi gerçekleşmeden önce durum tebliğ edilir ve kişilere 15 gün süre tanınır. Eğer hacze konu olan borç, 15 gün içerisinde ödenirse haciz işlemi gerçekleşmez. Ayrıca bu esnada borç taksitlendirilebilir. Borca istinaden haciz işlemi taksit yoluyla ödeme yapılarak da durdurulabilir. Bunun için ilk etapta borcun %20’si ödenir. Daha sonra belirlenen taksit tutarlarının düzenli olarak ödenmesi gerekir. Kısacası eğer banka hesabınızdaki mal varlığına haciz gelmesini istemiyorsanız 15 gün içerisinde borcunuzun belli bir kısmını ödemeniz gerekir.

E-Haciz Nasıl Kaldırılır?

e haciz

Tebliğden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde haciz işlemleri başlatılır. Ödeme yapılmadığı takdirde banka hesapları gibi çok sayıda taşınır ya da taşınmaz mal varlığına bloke ve haciz işlemi uygulanır. E-haczi kaldırmak için e-Devlet sisteminden yararlanılabilir:

  • Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Banka)
  • Araçlara Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama (e-haciz Araç)

Bu ekranlar yardımıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönlendirme yapılır ve hacze konu olan borç ile ilgili kullanıcılar bilgilendirilir. Borcun ödenmesi durumunda haciz durumu ortadan kalkar.

Haciz ile E-Haciz Arasında Ne Fark Var?

Haciz işlemlerinin neredeyse tamamı icra daireleri aracılığı ile gerçekleştirilir. Elektronik haciz işleminde ise icra dairesi yerine işlemi vergi dairesi gerçekleştirir. Bunun dışında ikisi arasında büyük bir fark yoktur.

Arabalara Elektronik Haciz Uygulanabilir mi?

Arabalara da elektronik haciz uygulanabilir. Araç bağlama işleminden farklı olarak elektronik haciz durumunda aracın satışı ile ilgili kısıtlamalar yaşanabilir. Ayrıca icra takibi başladıktan sonra tahsil için çeşitli yollar denenebilir. Bunlardan sık olmasa bile borcun büyüklüğüne göre başvurulan yöntemlerden biri araç satışıdır.

E-Hacizde Araba Satışa Çıkar mı?

1990’lı yıllarda evlere gelen hacizde birçok mala el konulabiliyordu. Ancak yapılan yasal değişikliklerle hayatı idame etmeye yardımcı olan mallara el konulmasının önüne geçildi. Örneğin evde 2 kişi yaşıyorsa ve sadece 2 kişinin yatabileceği kadar yatak varsa bu yataklara el konulmuyor. Bu nedenle bazı durumlarda icra ile borcun giderilmesi mümkün olmuyor ve e-haciz nedeniyle borçlunun arabası satışa çıkarılabiliyor. Satışın ardından elde edilen gelir, borçtan fazla ise kalan para, borçluya veriliyor.

Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse: Aracı satışa çıkarılan kişinin borcu 90 bin TL ise ve araç satışından 120 bin TL elde edildiyse kalan 30 bin TL, aracı haczedilen borçluya iade ediliyor.

ixir
Garfield
Araclar.com.tr Türkiye'nin en kaliteli araç sever topluluk alanı. Araçlar ile ilgili her tür bilgiyi rahat bir şekilde bulabileceğiniz tek platform.